Multiple choice

1 Methylpropaan en n-butaan zijn twee verschillende verbindingen met dezelfde molecuulformule: C 4 H 10 . Deze chemische verbindingen zijn dus:

homologen
isomeren
substituenten
isotopen

2 Onder invloed van een elektrische stroom kan water worden ontleed in waterstof en zuurstof. Dit proces heet:

hydrolyse
elektrolyse
destillatie
conductometrie

3 In structuurformules wordt benzeen ( C 6 H 6 ) als volgt aangeduid:

4 Van welke stof is dit de structuurformule?

glucose
lactose
maltose
sucrose

5 Water heeft de unieke eigenschap dat de vaste toestand (ijs) een lagere dichtheid heeft dan de vloeibare toestand. Dit komt door:

de pH van water (exact 7)
de enorme soortelijke warmte van water (4186 J k g - 1 K - 1 )
de kristalstructuur van ijs
de vorming van kristalwater bij bevriezing

Waar of niet waar?

6 Bij het verbranden van magnesium komt veel energie in de vorm van warmte vrij. Dit is dus een endotherme reactie.

waar
niet waar

7 Een kopje koffie is ongeveer 1000 keer zuurder dan zeewater.

waar
niet waar

8 Alcohol ( C 2 H 5 O H ) is een organische verbinding.

waar
niet waar

9 Waterstofsulfide is een veelvoorkomend bestandsdeel in parfums.

waar
niet waar

10 Keukenzout is een verbinding van N a - - en C l + -ionen.

waar
niet waar

Reactievergelijkingen

Maak de reactievergelijkingen kloppend door de juiste coƫfficiƫnten in te vullen:

11 H 2  +  O 2  →  H 2 O

12 H C l  +  N a  →  N a C l  +  H 2

13 K C l O 3  →  K C l  +  O 2

14 F e S 2  +  C l 2  →  F e C l 3  +  S 2 C l 2

15 F e 2 O 3  +  C  →  F e  +  C O 2