1 De drie grootste economieën ter wereld zijn (van groot naar klein):

Verenigde Staten, China, Duitsland
China, Verenigde Staten, Duitsland
China, Verenigde Staten, Japan
Verenigde Staten, China, Japan

2 Naarmate het besteedbaar inkomen toeneemt, dalen de procentuele uitgaven aan voeding. Dit is de wet van:

Keynes
Engel
Gossen
Wagner

3 Hoe wordt de waardedaling van een munt door de autoriteiten genoemd?

devaluatie
revaluatie
depreciatie
deflatie

4 X doet aangifte inkomstenbelasting 2016.

De belastingschijven voor het desbetreffende jaar zijn:

Belastingschijf
Belastbaar inkomen
Percentage
1
t/m €19.922
36,55%
2
vanaf €19.923 t/m €33.715
40,4%
3
vanaf €33.716 t/m €66.421
40,4%
4
vanaf €66.422
52%

Het jaarinkomen van X bedraagt €67.000. Hoeveel belasting dient X te betalen?

€19.086
€26.368
€27.135
€34.840

5 De Gini-coëfficiënt is een maatstaf voor:

inflatie
bevolkingsgroei
inkomensongelijkheid
economische groei

6 Als je elke maand €100 spaart, en de maandelijkse rente bedraagt 0,4%, hoe lang duurt het dan voor je €10.000 hebt?

62 maanden
71 maanden
85 maanden
97 maanden

7 De prijzen stijgen in een jaar met 10%, en het jaar erop opnieuw met 10%. Over 2 jaar gezien zijn de prijzen dus gestegen met:

19%
20%
21%
22%

8 Hoe wordt een bedrag dat in mindering wordt gebracht op de te betalen belasting en premies volksverzekeringen ook wel genoemd?

heffingsrente
heffingskorting
belastingvrije voet
forfait

9 Welk bedrijf is qua omzet het grootste van Nederland?

Shell
Philips
KLM
Unilever

10 Iemand heeft meer dan 5% belang in een onderneming. In welke box bij de inkomstenbelasting vallen de ontvangen dividenden uit dit belang?

box 1
box 2
box 3
geen enkele, bij meer dan 5% belang krijgt men hier vrijstelling voor