1 Welk deel van de cel maakt eiwitten aan?

ribosomen
cytoplasma
nucleolus
mitochondrion

2 Een ander woord voor de leefomgeving van een organisme is:

biotoop
ecosysteem
niche
habitat

3 6 C O 2 + 6 H 2 O licht C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Hoe wordt dit proces ook wel genoemd?

corrosie
fotosynthese
chemosynthese
glycolyse

4 Wat is het langste bot in het menselijk lichaam?

tibia
femur
fibula
humerus

5 De lucht die we inademen bevat ca. 21% zuurstof. Hoeveel zuurstof bevat de weer uitgeademde lucht ongeveer?

0%
1%
5%
15%

6 Welke bewering over cellen klopt niet?

Dierlijke cellen hebben geen celwand.
Plantencellen bevatten geen DNA.
Plantencellen bevatten cytoplasma.
Zowel dierlijke cellen als plantencellen hebben een celmembraan.

7 Wat is een van de functies van de twaalfvingerige darm in de spijsvertering?

Het afbreken van zetmeel
Het neutraliseren van de pH
Het absorberen van vocht
Het in het bloed opnemen van voedingsstoffen

8 Welk zoogdier legt eieren?

slang
vogelbekdier
eend
miereneter

9 Wat is geen bouwsteen van DNA?

thymine
cytosine
ascorbine
guanine

10 Welke bewering over bloed is onjuist?

Hemoglobine geeft bloed zijn rode kleur.
Bloedplaatjes vormen een deel van het immuunsysteem.
Slechts 1% van het bloed bestaat uit witte bloedcellen.
Rode bloedcellen zijn verantwoordelijk voor zuurstoftransport.