1 Wat is de grootheid die bij de eenheid weber (Wb) hoort?

permittiviteit
capaciteit
magnetische flux
viscositeit

2 Het element Th 90 232 is radioactief en vertoont achtereenvolgens `alpha`-, `beta^-`- en opnieuw `beta^-`-verval. Wat is het eindprodukt van deze vervalreeks?

Ra 88 224
Th 90 228
Rn 86 220
Ac 89 228

3 Wat is de eenheid van druk?

watt (W)
newton (N)
pascal (Pa)
farad (F)

4 Hoe lang duurt het ongeveer voor een voorwerp de grond raakt wanneer het van 1 km hoogte wordt losgelaten? Negeer de luchtwrijving.

6 seconden
10 seconden
14 seconden
17 seconden

5 Atomen bestaan uit een kern van protonen en neutronen, en daaromheen draaien elektronen. Stel dat we een atoom vergroten, zodat de protonen en neutronen in de kern zo groot zijn als een voetbal; hoe groot is dan ongeveer de afstand tussen de kern en de elektronen die er omheen draaien?

6 meter
60 meter
600 meter
6 km

6 Een schommel die aan kettingen van 2 meter lang hangt, gaat in ongeveer 3 seconden heen en weer. Hoelang duurt het als de kettingen 500 meter lang zijn? Negeer de luchtwrijving.

45 seconden
65 seconden
90 seconden
2 minuten

7 Stel dat je een OV-chipkaart van 10 gram volledig in energie zou kunnen omzetten volgens Einsteins formule `E = mc^2`. Hoe lang zou met die energie een hogesnelheidstrein kunnen rijden, ervan uitgaand dat deze 8800 kW gebruikt?

10 seconden
10 dagen
2 maanden
3 jaar

8 In een elektrische schakeling staan 3 weerstanden van respectievelijk 200 Ω, 500 Ω en 1000 Ω parallel geschakeld. Wat is hiervan de vervangingsweerstand?

125 Ω
200 Ω
1000 Ω
1700 Ω

9 Een rustige kamer heeft een geluidsniveau van 30 dB. Een klas met schreeuwende kinderen kan 120 dB produceren. Hoeveel keer is dat luider?

4
90
90.000
1.000.000.000

10 2,0 gram radioactief thorium vervalt gedurende 72 dagen, waarna er nog maar 0,25 g thorium over is. Wat is de halfwaardetijd?

36 dagen
24 dagen
12 dagen
9 dagen