1 Wanneer was de Eerste Wereldoorlog?

1913-1918
1914-1917
1913-1917
1914-1918

2 Tijdens de Tweede Wereldoorlog vochten de geallieerden tegen de zogenaamde asmogendheden zoals Duitsland, Italië en Japan. Welk land behoorde niet tot deze asmogendheden?

China
Hongarije
Thailand
Roemenië

3 Wie waren de laatste 5 minister-presidenten van Nederland, in chronologische volgorde?

Den Uyl, Lubbers, Kok, Balkenende, Rutte
Lubbers, Van Agt, Kok, Balkenende, Rutte
Lubbers, Den Uyl, Kok, Balkenende, Rutte
Van Agt, Lubbers, Kok, Balkenende, Rutte

4 De bestorming van welke gevangenis wordt als begin van de Franse Revolutie (1789) gezien?

l'Alcatraz
Bastille
Chateau d'If
Île du Diable

5 Dzjengis Khan was leider van het grootste aaneengesloten rijk in de geschiedenis, namelijk:

het Ottomaanse Rijk
het Romeinse Rijk
het Mongoolse Rijk
het Spaanse Rijk

6 De Reformatie vond plaats in de:

11e eeuw
15e eeuw
16e eeuw
19e eeuw

7 Eind jaren 80 transformeerde de Duitse Democratische Republiek (DDR) van een communistische dictatuur in een parlementaire democratie, wat uiteindelijk de Duitse eenwording tot gevolg had. Hoe worden deze ontwikkelingen ook wel genoemd?

Glasnost
Die Wende
Pan-Europese Picknick
Fluwelen Revolutie

8 Christoffel Columbus wordt onterecht als de ontdekker van Amerika gezien. Wat was zijn nationaliteit?

Genuees
Spaans
Italiaans
Portugees

9 Wanneer is in Nederland de leerplicht ingevoerd?

1880
1889
1898
1900

10 De Hanze was een samenwerkingsverband van diverse steden tijdens de middeleeuwen. Welke stad behoorde hier niet toe?

Zutphen
Tiel
Leeuwarden
Elburg