Lidwoorden

Kies het juiste lidwoord:

bière (bier)

piscine (zwembad)

livre (boek)

devoirs (huiswerk)

Hollande (Nederland)

Telwoorden

Vertaal:

drieëntwintig
zevenenzestig
veertien
zestien
twee

Werkwoorden

Vervoeg het gegeven werkwoord op de juiste wijze:

Wij hebben gekocht
Nous avons  (acheter)
Zij is aangekomen
Elle est  (arriver)
De boeken die ik heb gegeven
Les livres que j'ai  (donner)
Hij had moeten weten
Il aurait savoir (devoir)
Wij zullen hebben
Nous  (avoir)
Zij zullen zijn
Ils  (être)
Zij zal doen
Elle  (faire)
Zij doen
Ils  (faire)
Zij zouden nemen
Elles  (prendre)
Jij zou kennen
Tu  (connaître)